Misstag i artikeldesign

Lång, heldragen kopia

En textvägg gör läsningen svår att förstå. För enkel navigering, dela upp den i stycken eller införa raster som en nyckelfras eller en bild. Rubrik är placerad på samma avstånd mellan föregående och nästa stycken, En rubrik bör inte “hänga” mellan kapitel på ett liknande avstånd eftersom det hör till det stycke som följer. Avståndet ovanför en rubrik bör vara 2-3 gånger större än utrymmet under den. Samtidigt bör avståndet under en rubrik vara ungefär samma som utrymmet mellan paragr aphs, eller något större. På så sätt kommer huvudet visuellt att referera till den efterföljande texten. Det finns ingen logisk ordning, I typografi, kontrasterande används för att visuellt dela upp olika nivåer av text och upprätta en strikt hierarki. Huvudrubriker bör vara de mest framträdande på sidan, underrubrikerna bör vara betydligt mindre men ändå tydligt synliga. Olika stoppning över och under block, Om block bär samma vikt, bör de ha samma utseende och känsla och vara placerade på lika avstånd från varandra. Bildtexten är placerad för nära en bild, Å ena sidan bildar en illustration och dess bildtext en helhet men det är två separata element, och bildtexter bör inte störa bilder.

Det är för lite utrymme mellan underrubrik och textkopia

Ett underrubrik och textkopia som följer hör ihop men om utrymmet mellan styckena i en artikel är större än utrymmet mellan underrubriken och följande stycke ser artikeln osammanhängande ut. Stand-out element placeras för nära huvudtexten, Element som används som uttryck för betoning som nyckelfraser eller citat är oberoende objekt. För dem att verkligen sticka ut, ställa dem på 75-120 px från huvuddelen kopia. Låg kontrast element, Om du vill betona en viss fras, vara fet, göra en nyckelfras större än huvudtexten med 10-15 px. Låt nyckelfrasen verkligen sticka ut från resten av texten. Färgbakgrund för ett smalt textblock, Om du vill framhäva ett litet avsnitt på en sida som författarinformation räcker det med att ange tillräcklig utfyllnad kring detta, vilket skapar ett intryck av rymden. Placera inte detta avsnitt på en färg bakgrund; detta kommer att se på sin plats. Använd inte färg för underrubriken. Använda en större teckensnitt och utfyllnad bör vara tillräckligt för att göra det pop på sidan. Det finns ett tomt utrymme mellan två helskärmsbilder, När du använder flera helskärmsbilder i en sekvens, undvik att lämna ett utrymme mellan dem. Kantlinjen kommer fortfarande att vara synlig, och det finns ingen anledning att lägga till ytterligare ett element. Det bara inte tillför något.

Comments are closed.